Svolil

Hledám varianty 'svolil' [ svolil (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 2:21...jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru...
Deuteronomium 10:10...čtyřicet nocí. I tenkrát Hospodin vyslyšelsvolil, že nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se...
2. Samuel 18:4... když zůstaneš ve městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy král. Postavil se k bráně a všechen lid...
2. Královská 2:17... Když ale na něj naléhali, z toho byl nesvůjsvolil: "Dobrá, pošlete je." Poslali tedy těch padesát mužů...
Nehemiáš 2:8...hradby a na dům, kde bych bydlel?" A král svolil, neboť můj Bůh nade mnou držel svou laskavou ruku....
Jan 19:38... aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svolil, a tak přišel a sňal Ježíšovo tělo. Přišel i Nikodém...

Slova obsahující svolil: nesvolil (1) svolil (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |