Svolávat

Hledám varianty 'svolávat' [ svolávat (1) svolávám (2) svolával (1) svolává (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 20:5...a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy odešel svolávat Judu, ale v určené lhůtě to nestihl. David proto...
Job 31:30...jsem nikdy nenechal hřešit tím, že bych na něj svolával kletby. Copak si domácí museli stěžovat: ‚Kéž...
Žalmy 50:1...Asafův. Hospodin, Bůh bohů, promlouvá, celou zem svolává od slunce východu tam, kde zapadá. Ze Sionu v...
Žalmy 50:4... všechno stravuje, kolem něj prudká vichřiceSvolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před...
Jeremiáš 1:15...všechny obyvatele země," řekl mi Hospodin. "Hlesvolávám všechny kmeny severních království, praví Hospodin...
Jeremiáš 25:29...Nevyváznete! Na všechny obyvatele země  svolávám meč, praví Hospodin zástupů.' Nuže, prorokuj jim...
Nahum 2:6...se pochodním, jako blesky se míhají. Ninive svolává své chrabré vojáky, ti se však cestou potácí, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |