Svlečení

Hledám varianty 'svlečení' [ svlečený (1) svlečenou (1) svlečení (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Ezechiel 23:29... aby obrali o všechen zisk. Nechají  svlečenou donaha, aby se ukázala nahota tvého smilstva. Tvá...
Jan 21:7... že je to Pán, oblékl si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připluli...
2. Korintským 5:4...tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |