Svleč

Hledám varianty 'svleč' [ svlékli (4) svlékla (1) svlékl (5) svlečou (1) svleč (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Numeri 20:28...očima celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je jeho synu Eleazarovi...
Soudců 14:19... Sešel do Aškelonu, pobil tam třicet mužůsvlékl je a jejich šaty dal těm, kdo zodpověděli hádanku....
1. Samuel 17:39...řekl: "V tom jít nemůžu. Nejsem na to zvyklý," a svlékl to ze sebe. Pak si vzal svou hůl, vybral si pět...
1. Samuel 18:4...smlouvu, neboť ho miloval jako sebe samaSvlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak...
1. Samuel 31:9...tam ležet Saula a jeho syny. Usekli mu hlavusvlékli mu zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby...
Píseň 5:3... kadeře plné nočních krůpějí! Košili jsem si  svlékla, mám se snad oblékat? Nohy jsem si myla, snad...
Izaiáš 20:2...skrze Izaiáše, syna Amosova. Řekl mu: "Jdisvleč si pytlovinu z beder a zuj si obuv z nohou." Učinil...
Ezechiel 26:16...moří sestoupí ze svých trůnů, odloží pláštěsvlečou si zdobné šaty a přikryti hrůzou usednou na zemi,...
Jonáš 3:6...donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnusvlékl si plášť, zahalil se pytlovinou, usedl v popelu a...
Matouš 27:28...do paláce, kde se k němu sešla celá posádkaSvlékli ho a přehodili mu rudý plášť. Upletli trnovou...
Matouš 27:31...a bili ho do hlavy. Když se mu dost naposmívalisvlékli mu ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho...
Marek 15:20...a klaněli se mu. Když se mu dost naposmívalisvlékli z něj ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho...

Slova obsahující svleč: svleč (1) svlečení (1) svlečenou (1) svlečený (1) svlečou (1) vysvlečen (1) vysvlečte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |