Svazek

Hledám varianty 'svazek' [ svazku (4) svazkem (1) svazek (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 28:3... kéž rozplodí a rozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti požehnání Abrahamovo, tobě a s...
Genesis 35:11... Ploď se a množ se, a bude z tebe národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých beder. Zem, kterou...
Genesis 48:4... aby ses rozplodil a rozmnožil. Učiním z tebe svazek národů a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do...
Exodus 12:22...a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky s krví a tou krví...
1. Samuel 25:29...o život, tvůj život, můj pane, zůstane pevně ve svazku živých, při Hospodinu, tvém Bohu. Život tvých...
Píseň 1:13...král na svém lůžku hoduje, vůni vydává můj nardSvazkem myrhy je mi milý můj, když na mých prsou spočívá....
Ezechiel 20:37...procházet pod pastýřskou holí a přivedu vás do svazku smlouvy. Vzbouřence a zrádce mezi vámi vytřídím;...
1. Korintským 7:27...člověka lepší zůstat, jak je. Jsi v manželském svazku? Nesnaž se o rozvod. Jsi rozveden? Nesnaž se najít...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |