Svatební

Hledám varianty 'svatební' [ svatebního (2) svatební (6) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 29:27..." odpověděl mu Lában. " s strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš...
Genesis 29:28...dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil. Strávil svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji...
Žalmy 78:63...pohltil oheň, jejich pannám nezazněly písně svatební. Jejich kněží tehdy padali mečem, jejich vdovy...
Píseň 3:11...v koruně, jíž jeho matka zdobí jej v den jeho svatební, v den, kdy v srdci veselí! Ach, jak jsi...
Matouš 22:10...všechny, které našli - zlé i dobré, a tak se svatební místnost naplnila hosty. Když pak vešel král, aby...
Matouš 22:11... uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem mohl...
Matouš 22:12... Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez svatebního roucha?' A on oněměl. Král pak řekl služebníkům:...
Zjevení 19:9..."Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři." A dodal: "Toto jsou pravá Boží slova."...

Slova obsahující svatební: svatební (6) svatebního (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |