Svatby

Hledám varianty 'svatby' [ svatby (4) svatbu (7) svatbě (1) svatba (3) ]. Nalezeno 15 veršù.
1. Samuel 18:19...stát královým zetěm?" Když pak přišel čas její svatby s Davidem, provdal Saul svou dceru Merab za Adriela...
Jeremiáš 2:32...na svůj šperk? Zapomene se nevěsta obléci ke svatbě? Můj lid však na zapomněl - kolik je to let?...
Matouš 22:2...se podobá králi, který svému synu vystrojil svatbu. Poslal své služebníky, aby svolali pozvané hosty na...
Matouš 22:3...své služebníky, aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě jiné...
Matouš 22:4...telata, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!' Ale oni na to nedbali a odešli jeden na svůj...
Matouš 22:8...město spálil. Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli...
Matouš 22:9... nebyli hodni. Proto jděte na nároží a zvěte na svatbu, kohokoli najdete.' Služebníci tedy vyšli do ulic a...
Matouš 25:10...ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely. Když potom přišly ty zbylé...
Lukáš 12:36...lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze...
Lukáš 14:8...jim toto podobenství: "Když jsi pozván na svatbu, nesedej si na přední místo, neboť mohl být pozván...
Jan 2:1..." Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván...
Jan 2:2...konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo...
Jan 2:8...jim: "Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby." A tak to udělali. Jakmile vrchní správce svatby...
Jan 2:9..." A tak to udělali. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl,...
Zjevení 19:7...se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila, a bylo ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |