Svůdců

Hledám varianty 'svůdců' [ svůdců (1) svůdci (2) svůdce (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 22:16... Jestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce odvážit stříbro ve výši panenského věna. Čarodějnici...
Přísloví 28:10...jeho modlitba bude ohavná! Do vlastní jámy padne svůdce poctivých, na bezúhonné čeká skvělé dědictví. Boháč...
Izaiáš 3:12...nad ním panují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin...
Izaiáš 9:15... jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali oklamat. Proto Pán...
Titus 1:10...odpůrce. Je totiž spousta buřičů, žvanilůsvůdců, zvláště mezi obřezanými, a těm se musejí zacpat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |