Světských

Hledám varianty 'světských' [ světským (2) světských (1) světský (1) světské (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Korintským 7:10... jež vede ke spáse, takže není čeho litovatSvětský zármutek však působí smrt. Jen se podívejte, jakou...
1. Timoteus 4:7...slovy víry a správného učení, které sis osvojilSvětské babské báje odmítej a raději se cvič ve zbožnosti....
1. Timoteus 6:20... opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským tlachům a rozporům toho, co je mylně nazýváno...
2. Timoteus 2:16...a který správně vykládá slovo pravdy. Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha....
Titus 2:12...lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnostisvětských žádostí a žili na tomto světě rozvážně,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |