Svědomitě

Hledám varianty 'svědomitě' [ svědomitě ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Královská 12:16...vydávalo stříbro na výplaty dělníků, jednali tak svědomitě, že se od nich ani nežádalo vyúčtování. Stříbro z...
2. Královská 22:7...není třeba žádat vyúčtování, protože jednají svědomitě." Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři...
2. Letopisů 19:7... vás tedy provází hrůza z Hospodina. Jednejte svědomitě, neboť Hospodin, náš Bůh, nestrpí nespravedlnost,...
2. Letopisů 31:12...chrámu zřídit komory. Když je připravilisvědomitě do nich snesli příspěvky, desátky a zasvěcené...
2. Letopisů 31:15... Ješuu, Šemajáše, Amariáše a Šechaniáše, kteří svědomitě rozdělovali příděly bratřím v jednotlivých...
2. Letopisů 31:18...i dcery, celé to množství. Ti všichni se museli svědomitě posvěcovat, aby byli svatí. Výše uvedení muži v...
2. Letopisů 34:12...králové nechali zpustnout. Dělníci pracovali svědomitě. Dozor nad nimi konali Jachat a Abdiáš, levité ze...
Žalmy 119:4...kráčejí! Ty jsi vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou cesty zpevněny, abych...

Slova obsahující svědomitě: svědomitě (8) svědomitěji (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |