Svěřuji

Hledám varianty 'svěřuji' [ svěřují (1) svěřuji (8) svěřuje (1) svěřuj (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 6:6...a celou svou silou. tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a...
Job 27:13...osud dává Bůh ničemům, dědictví, jež Všemohoucí svěřuje tyranům. I kdyby měl spoustu dětí, všechny čeká meč...
Žalmy 31:6... vždyť jsi mou posilou! Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože, vykup !...
Žalmy 142:3...Vylévám před ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji. Na duchu klesám slabostí, ty ale o stezce víš!...
Jeremiáš 27:5...paží učinil zemi i s lidmi a zvěří na a ji svěřuji, komu se mi zlíbí. Nuže, teď všechny tyto země...
Jeremiáš 27:6... komu se mi zlíbí. Nuže, teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka, babylonského krále...
Lukáš 23:46... Ježíš hlasitě zvolal: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!" Po těch slovech vydechl naposled....
Skutky 20:32...napomínal jednoho každého z vás. Teď vás tedy svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které moc vybudovat...
2. Timoteus 2:2... Co jsi ode slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další....
1. Petr 4:19... proto ti, kdo trpí podle Boží vůlesvěřují své duše věrnému Stvořiteli a pokračují v dobrém...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |