Svěřené

Hledám varianty 'svěřené' [ svěřeným (1) svěřený (3) svěřeného (1) svěřené (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Leviticus 5:21...Když svého bližního podvede ohledně věci svěřené do úschovy či do zástavy nebo když bude svého...
1. Královská 7:14...přišel ke králi Šalomounovi a dal se do všeho svěřeného díla. Vytvořil dvojici bronzových sloupů. Jeden...
1. Letopisů 16:15...pamatujte věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu,...
Žalmy 105:8...smlouvu pamatuje věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu,...
Jeremiáš 13:20...na ty, kdo táhnou od severu! Kde máte stádo vám svěřené, ovce, jež byly vaší chloubou? Co řekneš, ti...
1. Korintským 9:17...na odměnu; však neplním vlastní vůli, ale svěřený úkol. Zač tedy mohu získat odměnu? Za to, že kážu...
Efeským 5:16...jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti,...
Koloským 4:5...k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. Vaše slova jsou vždy vlídná a ochucená solí...
1. Petr 5:3... ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, se...

Slova obsahující svěřené: svěřené (4) svěřeného (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |