Svýma

Hledám varianty 'svýma' [ svýma ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 13:9...jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech,...
Numeri 15:39... Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcemsvýma očima, dovedly by vás ke smilstvu. Takto si budete...
Job 27:23...bude chtít před ním utéci. Posměšně zatleská mu svýma rukama, s pískotem vyžene ho z jeho domova.'" ...
Job 31:1...se line pláč. Vstoupil jsem do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl...
Žalmy 28:5...nedbají na Hospodinovy činy - na to, co vykonal svýma rukama - proto je rozboří a nikdy více nebude je ...
Žalmy 111:7...pohanská území jim daroval. Věrnost a právo koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna jeho pravidla! Na...
Přísloví 14:1... Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukama. Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti, kdo...
Kazatel 11:9... kam vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím...
Izaiáš 45:12...udělal a stvořil na člověka. jsem ten, kdo svýma rukama roztáhl nebesa a celý jejich zástup ovládám....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |