Svítilo

Hledám varianty 'svítilo' [ svítit (1) svítily (1) svítilo (1) svítila (1) svítil (2) svítí (6) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 13:21...na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve...
Nehemiáš 9:19...vodil po cestě; ohnivý sloup byl s nimi v nocisvítil jim na cestu, po které měli jít. Svého laskavého...
Job 29:3... za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou, kdy jeho lampa svítila nad mou hlavou a v jeho světle jsem chodil tmou!...
Žalmy 97:4...plamen, spaluje protivníky kolem dokola! Světu svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje se! Hory jak vosk...
Žalmy 119:105...cestu lži. Svíce mým krokům je slovo tvésvítí mi na cestě. Co jsem odpřisáhl, to také splním, tvé...
Přísloví 13:9...výhrůžky sotva zaslechne. Světlo spravedlivých svítí vesele, svíce darebáků uhasne. Pýcha vede jen ke...
Izaiáš 60:19... Slunce ti nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani záře měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem,...
Matouš 5:15...ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak vaše světlo září před...
Jan 1:5...život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk...
Skutky 20:8...půlnoci. V horní místnosti, kde se shromáždilisvítilo hodně lamp. Jeden mladík jménem Eutychus seděl v...
1. Jan 2:8...v něm i ve vás. Tma pomíjí a pravé světlo  svítí. Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí bratra,...
Zjevení 21:23...To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítily, neboť ho rozzářila Boží sláva a jeho lampou je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |