Svírali

Hledám varianty 'svírali' [ svíráš (1) svírali (1) svíral (2) svírají (2) svírá (6) ]. Nalezeno 12 veršù.
Nehemiáš 4:11...jednou rukou přenášeli stavební náklad a druhou svírali zbraň. Všichni, kdo pracovali na stavbě, byli po...
Job 13:27...žaloby a hříchy mládí že mi přičítáš? Nohy mi svíráš do klády, na každém kroku na dohlížíš, značíš si...
Job 15:24...supy, , že ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je jako král, jenž čeká na útok. To...
Job 33:11...- myslí si, že jsem jeho protivník. Nohy mi svírá do klády, na každém kroku na dohlíží!' V tom se...
Job 36:32...jim opatřuje pokrm v hojnosti. Ve svých dlaních svírá blesky, velí jim zasáhnout jejich cíl. Vypovídá o něm...
Žalmy 3:7...Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když  svírají ze všech stran. Povstaň, Hospodine! Zachraň ,...
Žalmy 55:6... obavy ze smrti oblehly. Hrůza a děs  svírají a přemožen jsem úzkostí. Přál bych si mít křídla...
Žalmy 105:38...měli radost v Egyptě, strach z Izraele totiž svíral je! Rozestřel oblak, aby jim dal stín, noc jim svým...
Žalmy 116:10...Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když  svíral hrozný žal. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení:...
Přísloví 16:30... Kdo mhouří oči, vymýšlí zvrácenosti, kdo svírá rty, osnuje špinavost. Korunou krásy jsou šediny -...
Izaiáš 21:3...Všemu úpění konec učiním. Proto se mi břicho svírá úzkostí, jako by zachvátily porodní bolesti....
Nahum 2:11...Odvaha je ta tam, třesou se kolena. Úzkost svírá všechna břicha, bledá je každá tvář! Kde je teď to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |