Svíjejte

Hledám varianty 'svíjejte' [ svíjím (2) svíjí (1) svíjet (4) svíjejte (2) svíjejí (1) svíjej (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Job 6:10... Pak by mi mohlo sloužit k útěše, i když se svíjím v krutých bolestech, že slovům Svatého jsem se...
Izaiáš 13:8...Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromen, tváře...
Jeremiáš 4:19...do srdce!" Bolí, bolí to v břiše! Bolestí svíjím se! Srdce mám sevřené, srdce se chvěje - nemohu...
Jeremiáš 6:26...Hrůza všude kolem! Můj lide, obleč se pytlemsvíjej se v popelu, naříkej jako nad jedináčkem v nejtrpčím...
Jeremiáš 22:23...sténat jako při porodu, jako rodička se budeš svíjet bolestí!" "Jakože jsem živ, praví Hospodin, i kdybys...
Jeremiáš 25:34... Kvílejte, pastýři, naříkejte, vůdcové stádasvíjejte se v prachu! Čas vaší porážky nadešel, padnete...
Jeremiáš 51:29...všech zemí, které ovládli! Země se třesesvíjí se bolestí, plní se, co Hospodin o Babylonu uložil:...
Ezechiel 27:30...zaúpějí nad tebou, prachem si hlavu posypousvíjet se budou v popelu. Ve smutku nad tebou si vyholí...
Ezechiel 30:16...v Egyptě takový oheň, že se Pelusium bude svíjet v bolestech, Théby budou vzaty útokem a Memfis...
Micheáš 1:10... V Bet-ofře (v tom Domě prachu) se v prachu svíjejte. Rozšafní obyvatelé Šafíru, táhněte v hanbě a...
Micheáš 4:10...zahynul tvůj Rádce, že máš bolesti jako rodičkaSvíjej se, Dcero sionská, v bolestech jako rodička, protože...
Abakuk 3:10...jsi zemi řekami, hory zahlédly a se svíjejí. se valí vodní přívaly, z hlubiny je slyšet...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |