Svíci

Hledám varianty 'svíci' [ svící (2) svíci (6) svíce (9) ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Samuel 21:17..." s námi do boje nechoď, neuhasíš svíci Izraele!" Později vypukla v Gobu další válka s...
2. Samuel 22:29...hledíš ponížit. Ty, Hospodine, jsi přece mou svící, sám Hospodin mi září v tmách. S tebou vyrazím proti...
1. Královská 11:36...mému služebníku Davidovi po všechny dny zářila svíce v Jeruzalémě, městě, které jsem si vyvolil, aby tam...
1. Královská 15:4... jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit jeho svíci; vzbudil po něm jeho syna a upevnil Jeruzalém. David...
2. Královská 8:19...slíbil, že jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě...
2. Letopisů 21:7...Davidovi i jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě...
Job 18:6... Světlo v jeho stanu ve tmu změní se a jeho svíce uhasne. Jeho rázný krok znejistí, jeho vlastní záměry...
Job 21:17... Myšlenky ničemů míjejí!) Jak často alesvíce darebáků zhasíná'? Přichází na pohroma? Naděluje...
Žalmy 18:29...ale ponížíš. Ty, Hospodine, rozsvěcíš mou svíci, můj Bůh mi září v tmách. S tebou vyrazím proti...
Žalmy 119:105...naučil, a proto nenávidím každou cestu lži.  Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Co jsem...
Žalmy 132:17...jásat radostí! Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se postarám. Jeho nepřátele obléknu...
Přísloví 6:23...procitneš, s tebou promluví. Přikázání je svíce a učení světlo, poučné domluvy jsou cesta k životu....
Přísloví 13:9...zaslechne. Světlo spravedlivých svítí veselesvíce darebáků uhasne. Pýcha vede jen ke sporům, moudří...
Přísloví 20:20...co do činění. Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasne v temnotě. Rychlé zbohatnutí na začátku, žádné...
Přísloví 20:27...darebáky: nechá je drtit pod koly. Hospodinovou svící je duch člověka - vše, co je skryté, prozkoumá. Láska...
Přísloví 24:20...nemáš co závidět. Budoucnost nečeká lidi zlésvíce darebáků uhasne! Cti Hospodina, synu, a také krále,...
Přísloví 31:18...umí dokázat. Užitek vlastní píle zakouší, její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou, prsty...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |