Svícení

Hledám varianty 'svícení' [ svícení (10) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 25:6...kůže, odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo,...
Exodus 27:20... k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu...
Exodus 35:8...kůže, odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo,...
Exodus 35:14... svícen, jeho náčiní a kahany, olej ke svícení, kadidlový oltář a jeho tyče, olej pomazání a vonné...
Exodus 35:28...efodu a náprsníku, také balzám a olej na svícení i na přípravu oleje pomazání a vonného kadidla. A...
Exodus 39:37...jeho uspořádané kahany a všechno náčiní, olej ke svícení, zlatý oltář, olej pomazání, vonné kadidlo, závěs...
Leviticus 24:2... k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu...
Numeri 4:9...vezmou přehoz z modré látky, přikryjí svícensvícení i s jeho kahany, kleštěmi, pánvicemi na uhlí a...
Numeri 4:16... synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných látek, každodenní moučná oběť a...
2. Letopisů 4:20...předložení, svícny s kahánky z ryzího zlata ke svícení před svatostánkem, jak náleží, k nim květy, kahany...

Slova obsahující svícení: osvícení (1) svícení (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |