Supi

Hledám varianty 'supi' [ supy (1) supů (2) supi (3) supem (1) sup (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Leviticus 11:18... kormorán, výr, ibis, pelikánsup, čáp, různé druhy volavek a také dudek a netopýr...
Deuteronomium 14:13... mořského orla, luňáka, sokola, různé druhy supů, všechny druhy havranů...
Job 15:23...nad ním visí meč. Bloudí tu jako potrava pro supy, , že ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň...
Izaiáš 34:15... vysedí je a ve svém stínu odchová; také supi se tam shromáždí, družka k druhovi. Hledejte v knize...
Jeremiáš 12:9...řve; nenávidím je! dědictví je mi strakatým supem s hejnem supů kolem něj. Jděte, sežeňte všechnu divou...
Micheáš 1:16...nad svými hýčkanými syny. Pořiď si lysinu jako sup - odejdou ti do vyhnanství! Běda těm, kdo chystají...
Matouš 24:28... na západ. ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.'" "Hned po soužení oněch dnůslunce se zatmí a měsíc...
Lukáš 17:37...zeptali se ho. "Kde je mrtvola, tam se slétnou supi," odpověděl. Vyprávěl jim také podobenství, jak je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |