Sucha

Hledám varianty 'sucha' [ suchu (3) sucho (6) sucha (5) ]. Nalezeno 14 veršù.
Jozue 3:17...Jordánu, zatímco celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý národ nepřešel Jordánem. Když pak celý...
Jozue 4:22...kameny?' poučíte je: ‚Izrael tu přešel Jordán po suchu.' Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské...
Soudců 6:37...Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš Izrael, jak jsi řekl."...
Soudců 6:39...to rouno zkusit ještě jednou. je, prosímsucho jenom na rounu, a na zemi všude kolem rosa." A Bůh to...
Soudců 6:40..." A Bůh to noci udělal. Jedině na rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak...
1. Královská 18:1...Hospodinovo!" Po dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdi, ukaž se...
2. Královská 2:8...jím do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na druhou stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval:...
Job 6:17...led a sníh, kalným proudem se rozvodní, v době sucha se však vytratí, v horku se vypaří a jsou pryč....
Job 12:15...uvězní, nelze propustit. Když zadržuje vodysucho přichází, a když je vypustí, zemi pustoší. Jemu patří...
Job 24:19... nikdo nezamíří k jejich vinicím! Jako sucho a horko pohltí rozpuštěný sníh, tak hrob pohltí ty...
Jeremiáš 2:6...provázel na poušti zemí pustou a plnou jam, zemí sucha a stínu smrti, zemí, kterou se nechodí, kde není ani...
Jeremiáš 14:1...Slovo Hospodinovo, které Jeremiáš dostal ohledně sucha: "Juda truchlí, jeho města chátrají. Oplakávají zemi,...
Jeremiáš 17:8...přichází; jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody." Lidské srdce je...
Ageus 1:11...rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na obilí, víno, olej i na vše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |