Sužuje

Hledám varianty 'sužuje' [ sužují (2) sužujete (1) sužuješ (1) sužuje (1) sužována (1) sužován (1) sužovali (2) sužoval (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 10:8... kteří je toho roku porobili. Osmnáct let pak sužovali všechny Izraelce na emorejském území za Jordánem v...
Soudců 10:11...Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když vás sužovali Egypťané, Emorejci, Amonci, Filištíni, Sidonci,...
Růt 1:21...Noemi? Hospodin stojí proti mně, Všemohoucí  sužuje!" Tak se tedy Noemi vrátila a s z moábského kraje...
2. Královská 13:4...totiž trápení, kterým aramejský král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachránce, takže se...
2. Letopisů 28:20...Tiglat-pilesar sice k němu přitáhl, ale spíše ho sužoval, než aby ho posílil. Achaz vyplenil Hospodinův...
Job 10:3... obviňuješ, prozraď mi. Dělá ti dobře, že  sužuješ? Proč pohrdáš vlastnoručním výtvorem a záměry...
Žalmy 119:157...práva prosím obživ ! Mnozí pronásledujísužují, nevzdálím se však od tvých svědectví. Pohled na...
Jeremiáš 30:16... požírají, však budou sežráni, všichni, kdo  sužují, půjdou do zajetí. Ti, kdo plení, budou sami...
Amos 5:12...je vašich vin a jak hrozný je váš hřích. Nevinné sužujete, berete úplatek, ubohé v bráně krátíte na právech....
Lukáš 4:38...synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována vysokou horečkou, a tak ho za ni poprosili....
Skutky 28:8...hostil. Publiův otec byl právě na lůžku sužován horečkou a úplavicí. Pavel ho navštívil, po...

Slova obsahující sužuje: sužuje (1) sužuješ (1) sužujete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |