Stupňů

Hledám varianty 'stupňů' [ stupňů (10) stupních (4) stupně (4) stupeň (3) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 20:26...jej. Také nebudeš k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou...
1. Královská 10:19...a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou stranách sedadla...
1. Královská 10:20...područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic...
2. Královská 20:9...vykoná, co ti slíbil: stín postoupit o deset stupňů, nebo se o deset stupňů vrátit?" Ezechiáš řekl:...
2. Královská 20:10...Ezechiáš řekl: "Je snadnější, aby stín o deset stupňů postoupil. se tedy raději o deset stupňů vrátí."...
2. Královská 20:11...stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět. V době babylonský král Marduk-bal-adan, syn...
2. Letopisů 9:18...a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží připojeny k...
2. Letopisů 9:19...područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic...
Nehemiáš 3:19...Ješuúv, správce Micpy, opravoval další část od stupňů ke zbrojnici do rohu hradby. Za ním Baruch, syn...
Nehemiáš 9:4...klaněli se Hospodinu, svému Bohu. Na levitských stupních stál Ješua, Binui, Kadmiel, Šebaniáš, Buni,...
Izaiáš 38:8...stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět." A slunce se na schodišti vrátilo o deset...
Ezechiel 43:14...výška oltáře: od žlabu v zemi k okraji spodního stupně jsou to 2 lokty. Tento stupeň je na loket široký. Od...
Ezechiel 43:17...12 loktů dlouhý a 12 loktů široký. Také horní stupeň je čtvercový, 14 loktů dlouhý a 14 loktů široký....
Ezechiel 43:20...potřeš čtyři rohy oltáře, čtyři hrany horního stupně i obrubu kolem dokola. Tak jej očistíš od hříchu a...
Ezechiel 45:19...a potře veřeje chrámu, čtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje brány vnitřního nádvoří. Totéž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |