Studnici

Hledám varianty 'studnici' [ studnicí (1) studnici (3) studnice (8) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 16:14...A tak ta studna dostala jméno "Beer-lachai-roiStudnice Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi...
Genesis 24:62...vzal Rebeku a odjel. Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel totiž v negevském...
Genesis 25:11...Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlelStudnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova...
Genesis 26:18...údolí a tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po...
Genesis 26:19... Izákovi služebníci v tom údolí kopali a našli studnici pramenité vody. Gerarští pastýři se však začali s...
Numeri 21:17...vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň: "Tryskejstudnice! Prozpěvujte o : Vůdcové kopali studnici, přední...
Numeri 21:18... studnice! Prozpěvujte o : Vůdcové kopali studnici, přední z lidu ji hloubili žezlem a svými holemi."...
Žalmy 84:7...údolím když poutníci kráčejí, proměňují jestudnici a první déšť je požehnáním zahalí. Od síly k síle...
Přísloví 5:15...Pij vodu z vlastní nádrže, vodu prýštící ze tvé studnice. Mají tvé prameny téci na ulice? Mají se náměstím...
Píseň 4:12...halí . Zahrada zamčená jsi, drahá nevěstostudnice zamčená, pramen zapečetěný. Tvé údy jsou sadem...
Píseň 4:15...aloí a nejlepšími balzámy. Jsi pramen zahradnístudnice živých vod, bystřina proudící z libanonských hor!...
Jeremiáš 8:23...mého lidu nemůže zacelit? Kéž by hlava byla studnicí a oči slzí prameny, abych oplakával dnem i nocí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |