Studní

Hledám varianty 'studní' [ studní (3) studni (5) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 21:25..." Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou, kterou mu Abimelechovi služebníci násilím...
Genesis 24:20...vylila svůj džbán do žlabu, znovu odběhla ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten...
Genesis 26:32... že přišli Izákovi služebníci a pověděli mustudni, kterou kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy...
Exodus 2:16... Midiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby vodou, aby...
Numeri 20:17...přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou a neodbočíme napravo ani...
Numeri 21:22...do polí ani do vinic, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou, dokud nepřejdeme tvé...
Deuteronomium 10:6...mi Hospodin přikázal. Synové Izraele táhli od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel Áron a tam byl...
1. Samuel 19:22...tedy do Rámy vypravil sám. Došel k veliké studni v Sechu. "Kde je Samuel a David?" ptal se. "Tamhle v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |