Studánky

Hledám varianty 'studánky' [ studánky (5) studánku (1) studánkou (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 15:19...jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak dal studánky - Horní i Dolní...
Soudců 1:15...jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak dal studánky - Horní i Dolní...
Soudců 15:19...voda. Samson se napil, pookřál a ožil. Tu studánku proto nazval En-hakore, Pramen volajícího, a ten...
Izaiáš 35:7...byl žhavý písek, bude jezero a suchopár se stane studánkou. Doupata, kde odpočívali šakali, zarostou trávou,...
Izaiáš 49:10...Ten, jenž je soucitný, a doprovodí je mezi vodní studánky. Všechny své hory v cestu obrátím a stezky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |