Stud

Hledám varianty 'stud' [ studem (2) stud (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
Žalmy 35:26...stydí se všichni, kdo se radují z mého neštěstíStudem a hanbou jsou oblečeni ti, kdo se proti mně...
Jeremiáš 6:15...není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi...
Jeremiáš 8:12...není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi...
Jeremiáš 51:51..."Zahanbeni jsme a uráženi, tváře nám přikryl stud, protože do svatyně Hospodinova domu vnikli cizáci."...
Micheáš 3:7...budou zahanbeni, věštci se zastydí, všichni si studem tváře zakryjí, protože jim Bůh neodpoví." jsem...
Sofoniáš 3:5...na světlo svůj soud; zlosyn však neví, co je stud! "Vyhladil jsem národy, že jejich bašty zpustly....

Slova obsahující stud: ostuda (9) ostudě (5) ostudné (1) ostudně (1) ostudou (7) ostudu (7) ostudy (5) stud (4) studánkou (1) studánku (1) studánky (5) studem (2) studené (1) studený (3) studna (8) studni (5) studní (3) studnice (8) studnici (3) studnicí (1) studniční (3) studnou (1) studnu (9) studny (22) studuj (1) zostudil (8) zostudím (1) zostudit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |