Strusku

Hledám varianty 'strusku' [ strusku (2) struska (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Přísloví 25:4...nelze vystihnout. Když se od stříbra odloučí struska, zlatníkovi se ukáže ryzí kov. Když od krále...
Izaiáš 1:22...teď však jen vrahové. Tvé stříbro se proměnilostrusku, tvé víno se vodou zředilo. Tví vládcové jsou...
Izaiáš 1:25...Obrátím proti tobě ruku, dočista vytavím tvoji strusku, odstraním z tebe všechnu nečistotu! Vrátím ti...
Ezechiel 22:18..."Synu člověčí, z domu Izraele se mi stala struska. Všichni jsou odpad mědi, cínu, železa a olova -...
Ezechiel 22:19...Panovník Hospodin: Protože se z vás všech stala struska, nahrnu vás teď do Jeruzaléma. Jako se stříbro s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |