Strouhy

Hledám varianty 'strouhy' [ strouze (1) strouhy (3) strouhu (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 18:32...v Hospodinově jménu oltář a kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo,...
1. Královská 18:35... voda se roztékala kolem oltáře a zaplnilastrouhu. Potom, v čas večerní oběti, přistoupil prorok...
1. Královská 18:38...dřevo, ba i ty kameny a hlínu, dokonce i vodu ve strouze vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni padli na...
2. Královská 18:17...vzhůru, a když dorazili, postavili sestrouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli....
Přísloví 21:1... Královo srdce je v Hospodinově ruce - jak vodní strouhu je směruje, kam chce. Člověk všechny své cesty...
Izaiáš 7:3...vyjdi s ním Achazovi naproti. Potkáš ho u konce strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli, a...
Izaiáš 36:2...komořího s mocným vojskem. Když se postavilstrouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli, vyšel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |