Strništích

Hledám varianty 'strništích' [ strništích (1) strništěm (1) strniště (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 5:12...tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích paběrkoval slámu. Biřici je poháněli: "Odveďte...
Exodus 15:7...protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hněv, jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody nakupily,...
Izaiáš 5:24...právo odepřou! Proto jako oheň polyká strniště a seno mizí v plamenech, právě tak ztrouchniví...
Abdiáš 1:18...a Josefův dům plamenem, dům Ezauův však bude strništěm. Sežehnou ho a stráví jej - v Ezauově domě nikdo...
Malachiáš 3:19...Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |