Stravu

Hledám varianty 'stravu' [ stravy (1) stravu (5) stravě (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 21:10...si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu ani na manželském styku. Jestliže toto...
Soudců 17:10...za deset šekelů stříbra ročně a k tomu ošacenístravu." A levita u něj ochotně zůstal; ten mladík pak byl...
1. Královská 5:23... Jistě také vyhovíš mému přání a postaráš sestravu pro můj dvůr." Tak tedy Chíram dodal Šalomounovi...
1. Královská 5:25...Chíramovi na oplátku 20 000 korů pšenice jako stravu pro jeho dvůr a 20 000 batů panenského oleje. To pak...
1. Královská 11:18...vládci faraonovi. Ten mu zajistil důmstravu a dal mu i pozemky. Farao si Hadada oblíbil natolik,...
Ezechiel 4:10...jídlo: budeš ho jíst 390 dnů. Tvůj denní příděl stravy bude vážit 20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve...
Lukáš 9:12...vesnic a statků a najdou si tam noclehstravu, protože tady jsme v pustině." Odpověděl jim: "Vy...

Slova obsahující stravu: stravu (5) stravuje (5) stravují (1) stravující (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |