Strašlivé

Hledám varianty 'strašlivé' [ strašlivý (1) strašlivou (2) strašliví (1) strašlivé (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Izaiáš 10:33...výšině. Avšak hle, Panovník, Hospodin zástupůstrašlivou silou ty větve oklestí. Pokácí ty statné...
Izaiáš 21:1...vichřice, útočník přijde z pouště, ze země strašlivé. Bylo mi zjeveno kruté vidění: Zrádce zrazuje,...
Jeremiáš 16:4...o otcích, kteří je v této zemi zplodili: Zemřou strašlivou smrtí. Nikdo je neopláče ani nepohřbí, takže...
Abakuk 1:7...zemí, aby obsadil území, jež jim nepatří. Jsou strašliví a úděsní, právo a čest sami si určují. Jejich...
Sofoniáš 2:11...nad lid Hospodina zástupů. Hospodin pro bude strašlivý, vysílí všechny bohy na zemi; pak se mu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |