Stráni

Hledám varianty 'stráni' [ stráních (2) strání (1) stráni (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 7:5...šest; pronásledovali je od brány k lomům a na stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se...
Jozue 10:11... Když pak před Izraelem prchali po bet-choronské stráni, Hospodin je do Azeky zasypával z nebe kroupami...
Izaiáš 7:25...celá zem zaroste trním a bodláčím. Na žádnou ze strání kdysi obdělávaných motykou se nevydáš ze strachu...
Jeremiáš 48:5... Luchitským svahem s pláčem stoupají, ve stráních u Choronaim nad tou zkázou křičí úzkostí: ‚Utečte!...
Ezechiel 35:8...navracel. Naplním tvé hory mrtvolami. Na tvých stráních, v údolích i ve všech roklích budou padat mečem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |