Strádání

Hledám varianty 'strádání' [ strádáním (1) strádání (8) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 41:51...neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na všechno  strádání, na celý můj otcovský dům." Druhému pak dal jméno...
Soudců 10:16...cizí bohy a sloužili Hospodinu. A ten nemohl strádání Izraele dále snášet. Amonci se tehdy sešikovali a...
1. Královská 2:26...Truhlu Panovníka Hospodina a snášel jsi všechna strádání mého otce." Tak Šalomoun Abiatarovi odebral...
Job 36:21...se ke zlu obrátit, i když se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh je ve své moci vznešený. Který učitel je...
Žalmy 31:11...trápení, léta samé sténání, síla slábne strádáním, údy ochably. Všem svým protivníkům jsem pro...
Žalmy 73:5...se netrápí, tělo mají vypasené, bez vady. Lidské strádání sami neznají, běžnými bídami nejsou stiženi. Pýchu...
Lukáš 21:23...a kojícím, protože na zemi přijde veliké strádání a hněv proti tomuto lidu. Budou padat ostřím meče...
2. Korintským 12:10...moc. S radostí snáším slabosti, příkořístrádání, pronásledování a úzkosti pro Krista - vždyť ...
1. Tesalonickým 3:7... Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila! Teď znovu žijeme,...

Slova obsahující strádání: strádání (8) strádáním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |