Stoupne

Hledám varianty 'stoupne' [ stoupnout (1) stoupni (1) stoupne (2) stoupla (1) stoupl (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 2:4...do rákosí u břehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom se...
Deuteronomium 11:24...a mocnější, než jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše území bude sahat od...
Jozue 1:3... kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi....
2. Letopisů 32:23...judskému králi Ezechiášovi, protože po tom všem stoupl v očích všech národů. V době Ezechiáš na smrt...
Jeremiáš 7:10... následovat cizí neznámé bohy a pak si přijít stoupnout přede v tomto domě, který se nazývá mým jménem...
Jakub 2:3...sem," ale tomu chudákovi řeknete: "Někde si stoupni nebo si sedni na zem" - copak tím mezi sebou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |