Stoupence

Hledám varianty 'stoupence' [ stoupenec (3) stoupencům (3) stoupenců (1) stoupenci (4) stoupence (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
1. Královská 16:22... zatímco druhá polovina stála za Omrim. Omriho stoupenci ale přemohli stoupence Tibniho, syna Ginatova, a...
2. Letopisů 24:7...izraelského shromáždění pro Stan svědectví?" (Stoupenci hanebné Atalie totiž pronikli do Božího chrámu...
Přísloví 15:9...poctivých. Cesta darebáka se Hospodinu hnusístoupence spravedlnosti miluje. Tvrdý trest tomu, kdo...
Izaiáš 44:11... vůbec nic nezíská. Ostuda čeká všechny jeho stoupence - vždyť i umělec je jen člověkem! Jen se...
Daniel 11:23... vystoupá k moci, ačkoli bude mít jen hrstku stoupenců. Znenadání přitáhne do nejbohatších provincií a...
Daniel 11:24...nikdo z jeho otců ani z otců jeho otců. Svým stoupencům rozdělí kořist, lup a bohatství. Bude chystat...
Skutky 5:17... Tehdy povstal velekněz a všichni jeho stoupenci, totiž sekta saduceů. Naplněni nenávistí nechali...
Skutky 5:21...úsvitu přišli do chrámu a učili. Velekněz a jeho stoupenci zatím svolali Veleradu (totiž celé staršovstvo...
Skutky 22:12...do Damašku odvést za ruku. Jistý Ananiáš, zbožný stoupenec Zákona s dobrou pověstí u všech místních Židů,...
Skutky 24:14...před tebou, že sloužím Bohu našich otců jako stoupenec Cesty, kterou oni nazývají sektou. Věřím všemu...
Galatským 1:13...jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně jsem pronásledoval...
Galatským 1:14...svých vrstevníků, patřil jsem k nejhorlivějším stoupencům otcovských tradic. Bůh, který oddělil v...
Židům 13:9...své srdce milostí než pokrmy, které svým stoupencům nijak nepomohly. Máme oltář, z něhož nemají...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |