Stopu

Hledám varianty 'stopu' [ stopy (1) stopu (3) stopě (1) stopách (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 7:15..."Jeďte na průzkum!" Vyrazili tedy po jejich stopě k Jordánu a hle - po celé cestě viděli plno...
Job 41:22...šavlí směje se. Ostré střepy mu rostou na břišestopu nechává jak brány blátem vláčené. Hlubina kvůli němu...
Žalmy 65:12... co roste z . Korunuješ rok svou dobrotou, tvé stopy kanou hojností. Zelené louky jsou, kde byla poušť,...
Izaiáš 59:8...průvodci. Cestu pokoje vůbec neznají, v jejich stopách je jen bezpráví. Své stezky pokroutili natolik, že...
Jan 20:25...mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou," odpověděl jim, "dokud prstem...
Skutky 7:5...v níž teď bydlíte. Nedal mu v za dědictví ani stopu země, ale slíbil ji dát do vlastnictví jemu a jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |