Stolovali

Hledám varianty 'stolovali' [ stoluje (1) stolovat (2) stolovali (3) stoloval (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Matouš 8:11... že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském...
Matouš 9:10...mnou," a on vstal a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a...
Matouš 26:6...povstání. Když pak byl Ježíš v Betaniistoloval v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena...
Marek 2:15...za mnou." A on vstal a šel za ním. Ježíš pak stoloval v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho učedníky...
Marek 14:3...povstání." Když pak byl Ježíš v Betaniistoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s...
Lukáš 7:36...s ním pojedl. Vešel tedy do domu toho farizeastoloval s ním. A hle, jedna městská hříšnice se dozvěděla,...
Lukáš 7:37... jedna městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje v domě toho farizea. Přinesla alabastrovou nádobku...
Lukáš 13:29...východu i od západu, od severu i od jihu a budou stolovat v Božím království. A hle, někteří poslední budou...
Jan 12:2...obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali. Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |