Stokrát

Hledám varianty 'stokrát' [ stokrát ]. Nalezeny 3 verše.
Přísloví 17:10...rozumného více zapůsobí výtka, než kdyby tupci stokrát nařezal. Na nic než na vzpouru zlosyn nemyslí, bude...
Matouš 19:29...nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život. Mnozí první...
Marek 10:30...kvůli evangeliu a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a matek a dětí a polí...

Slova obsahující stokrát: nastokrát (3) stokrát (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |