Stavu

Hledám varianty 'stavu' [ stavu (5) stavem (1) stav (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Leviticus 7:20...někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého lidu....
Leviticus 22:3...synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový člověk bude vyvržen z ...
Soudců 16:14...tebe!" Probudil se ze spánku a vytrhl kolík i se stavem a osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že...
2. Samuel 14:20...slova. Tvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o...
2. Letopisů 24:13...pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního stavu a ještě ho zpevnili. Když byli hotovi, přinesli zbylé...
Izaiáš 38:12...jsem svůj život zavinul, když odstřihls od stavu - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Do...
Galatským 4:14...kázal evangelium v tělesné slabosti. I když můj stav byl pro vás zkouškou, nepohrdli jste mnou a neodmítli...
Juda 1:6...bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve...

Slova obsahující stavu: nastavuji (1) nastavují (1) nezastavuj (1) nezastavujte (1) představuje (3) představujeme (1) přístavu (1) stavu (5) vystavuje (1) zástavu (7) zastavuje (1) zastavují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |