Stavitelům

Hledám varianty 'stavitelům' [ stavitelům (3) stavitelů (1) staviteli (6) stavitelem (3) stavitelé (2) stavitele (1) stavitel (3) ]. Nalezeno 19 veršù.
2. Královská 12:12...na obnovu Hospodinova chrámu najímali tesařestavitele, zedníky a kameníky. Platili také za dřevo a...
2. Královská 22:6...škod v Hospodinově chrámu. je dávají tesařůmstavitelům i zedníkům a nakupují za dřevo a tesaný kámen...
2. Letopisů 34:11...a obnově Hospodinova chrámu. Dávali je tesařůmstavitelům na nákup opracovaného kamene, trámů a stavebního...
Ezdráš 3:10...se svými syny a bratry - samí levité. Když stavitelé pokládali základy Hospodinova chrámu, kněží...
Ezdráš 5:4...ten materiál?" Ptali se jich také na jména stavitelů chrámu. Boží oko však bdělo nad židovskými...
Nehemiáš 3:37...nejsou před tebou smazány, neboť brojili proti stavitelům. A tak jsme stavěli hradby. byly z poloviny...
Žalmy 118:22... tobě děkuji, vždyť tys zachránil! Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to...
Izaiáš 49:17... do dlaní, tvé zdi mám stále na očích. Tvoji stavitelé k tobě spěchají, ti, kdo bořili a ničili,...
Izaiáš 58:12...pokolení znovu vystavíš. Budou nazývat stavitelem zbořenin a obnovitelem cest, aby se dalo žít....
Izaiáš 62:5...Jako se mládenec žení s pannou, tak se tvůj Stavitel ožení s tebou; ženichovo štěstí nad nevěstou...
Matouš 21:42...jim řekl: "Nikdy jste nečetli v Písmech? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to...
Marek 12:10...vinici jiným. Nečetli jste snad Písmo? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to...
Lukáš 20:17...a řekl: "Co tedy znamená to, co je psáno: ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným'? Kdokoli na ten...
Skutky 4:11...Bůh vzkřísil z mrtvých. To je tenkámen vámi staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným.' V nikom...
1. Korintským 3:10...milosti, jíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý...
Židům 3:3...větší slávu než Mojžíš, tak jako větší čest stavitel než sám dům. Každý dům přece někdo postavil a...
Židům 3:4...než sám dům. Každý dům přece někdo postavilstavitelem všeho je Bůh. Ano, Mojžíš byl jako služebník...
Židům 11:10...totiž město, které základy, město, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Vírou také neplodná Sára i...
1. Petr 2:7...je tedy vzácný, ale pro nevěřící je to "Kámen staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným," a také...

Slova obsahující stavitelům: představitelům (3) stavitelům (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |