Statný

Hledám varianty 'statný' [ statnými (1) statný (1) statní (3) statné (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 30:41...k Lábanovým zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty,...
Genesis 30:42... A tak byl Lábanův dobytek neduživý, ale Jákobův statný. Takto se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl...
Izaiáš 2:13...všechny ztepilé libanonské cedry, pro všechny statné bášanské duby, pro všechny strmé hory, pro všechny...
Izaiáš 10:33... strašlivou silou ty větve oklestí. Pokácí ty statné velikány, sraženi budou i nejvyšší. Sekerou vymýtí...
Izaiáš 34:7... Padnou s nimi i buvoli, býčci spolu se statnými tury. Jejich zem celá nasákne krví, jejich prach...
Amos 8:13... V ten den budou omdlévat žízní krásné pannystatní mladíci - ti, kteří přísahají na hřích Samaří. Prý:...
Zachariáš 6:3...vraníci, třetí bělouši a čtvrtý grošáci - samí statní hřebci. "Co to znamená, pane?" zeptal jsem se anděla...
Zachariáš 6:7...bělouši, grošáci pak do země na jihu." Když ti statní hřebci vyrazili, byli dychtiví projít celou zem....

Slova obsahující statný: statný (1) statnými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |