Stanovené

Hledám varianty 'stanovené' [ stanovený (5) stanovené (2) stanovená (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 47:22...půdu neskoupil, neboť kněží od faraona pobírali stanovené dávky a z těch dávek od faraona žili. Proto své...
Exodus 5:14...vyslýcháni: "Proč jste včera ani dnes nevyrobili stanovené množství cihel jako dříve?!" Izraelští předáci...
Leviticus 10:13... Sníte ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z Hospodinových ohnivých obětí pro tebe i...
Leviticus 10:14...- neboť jsou tobě i tvým potomkům dány jako stanovený příděl z pokojných obětí synů Izraele. Kýtu...
Ester 9:27...zachovávat oba ty dny předepsaným způsobem a ve stanovený čas. Tyto dny se budou připomínat a slavit v...
Ester 9:31... a se dny těchto svátků purim dodržují ve stanovený čas. Tak jim to uložil Žid Mordechaj s královnou...
Daniel 1:18...všem viděním a snům. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu, přivedl...
Skutky 12:21...totiž závislý na dodávkách z králova území). Ve stanovený den se Herodes v královském rouše posadil na trůn...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |