Stanového

Hledám varianty 'stanového' [ stanovým (1) stanový (2) stanového (1) stanové (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 18:2...ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se k zemi a řekl:...
Exodus 26:13...zadní stranu Příbytku. Onen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé strany delší, bude po obou...
Soudců 4:21...tvrdě usnul, Cheberova žena Jael vzala stanový kolík, sáhla pro kladivo, přikradla se k němu a...
Soudců 4:22...s tedy dovnitř - a hle, Sisera leží mrtev se stanovým kolíkem ve spánku! Toho dne Hospodin pokořil...
Jeremiáš 49:29...syny Východu! Stany i stáda jim budou vzatystanové plachty i všechny věci. Jejich velbloudi budou...
Zachariáš 10:4...koně do války. Z něj vzejde kámen úhelný, z něj stanový kolík, z něj bude luk do bitvy, z něj všichni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |