Stačil

Hledám varianty 'stačil' [ stačit (5) stačil (3) stačí (11) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 13:6... měl brav, skot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak...
Genesis 33:14... pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci stačit...
Genesis 36:7...jejich putování jim nemohla kvůli jejich stádům stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je...
Genesis 45:28...duch jejich otce Jákoba okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než...
Deuteronomium 3:26...na kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl mi. " o tom se mnou nemluv. Vystup na vrchol...
Jozue 7:3...potřeba, aby se tam vypravoval všechen lidStačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a obyvatele...
Jozue 7:7...Emorejců? Abys nás zahubil? Mohlo nám přece stačit, abychom se usadili za Jordánem! Odpusť, Pane můj,...
1. Samuel 26:8..."Dovol, ho teď tím kopím probodnu do zeměStačí jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale...
1. Královská 12:18...ukamenovali k smrti. Král Rechoboám sotva stačil naskočit do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává...
2. Královská 9:23...Joram prudce obrátil vůz a ujížděl pryč. Ještě stačil křiknout na Achaziáše: "Achaziáši, zrada!" Vtom ale...
2. Letopisů 10:18...ukamenovali k smrti. Král Rechoboám sotva stačil naskočit do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává...
Izaiáš 28:27...koly - kopr se může vytřást holí, i pouhý prut stačí na kmín. Obilné zrno je třeba vymlátit, mlácení ale...
Nahum 3:12... Všechny tvé pevnosti jsou jako fíkovístačí se do nich opřít, a zralé fíky padají do úst tomu,...
Lukáš 22:38...Řekli mu: "Pane, podívej se, máme dva meče!" "To stačí," odpověděl. Vyšel ven a podle svého zvyku se odebral...
Jan 14:8...znáte a viděli jste ho!" "Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám ukážeš Otce." "Filipe," odvětil Ježíš, "tak...
2. Korintským 2:6...zčásti (abych nepřeháněl) vás všechny. Takovému stačí trest, který dostal od většiny z vás. Teď mu ale...
2. Korintským 12:9...to ode odešlo, ale řekl mi: "Moje milost ti stačí. moc se plně projeví uprostřed slabosti." Milerád...
Jakub 1:22...ale potřeba se řídit - nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat! Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím,...

Slova obsahující stačil: nestačil (1) nestačila (1) nestačili (1) nestačilo (3) nevystačil (1) stačil (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |