Střepy

Hledám varianty 'střepy' [ střepy (2) střepů (2) střepu (1) střepem (1) střep (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
Job 2:8...hroznými vředy. Job seděl v popelu a škrábal se střepem. "Ještě se držíš své bezúhonnosti?" řekla mu...
Job 41:22...považuje kyje, mávání šavlí směje se. Ostré střepy mu rostou na břiše, stopu nechává jak brány blátem...
Žalmy 22:16... rozpustilo se v nitru mém. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazils...
Přísloví 26:23...hluboko do nitra ale padají. Stříbrná glazura na střepu hliněném jsou vřelé rty na srdci zlém. Ten, kdo...
Izaiáš 30:14...se roztříští, takže se nenajde mezi úlomky ani střep na žhavé uhlíky nebo k nabrání vody ze studny. Toto...
Izaiáš 45:9... Běda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, je střep z hlíny, pouhý střep! Říká snad hlína hrnčíři: "Co to...
Jeremiáš 19:2...stařešinů z lidu i z kněží a vyjdi Branou střepů do údolí Ben-hinom. Tam volej slova, která ti řeknu....
Jeremiáš 22:28...nevrátíte." Je snad Jekoniáš nějaký zahozený střep? Hrnec, který nikdo nechce? Proč jsou tedy zavrženi...
Jeremiáš 48:39... který nikdo nechce, praví Hospodin. Tolik střepů! Tolik kvílení! Moáb se v hanbě zády obrací. Moáb ...
Ezechiel 23:34... ho do dna vyprázdníš, budeš hryzat jeho střepy s prsy rozdrásanými. Ano, tak jsem promluvil, praví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |