Střízlivý

Hledám varianty 'střízlivý' [ střízlivý (1) střízliví (2) ]. Nalezeny 3 verše.
1. Tesalonickým 5:6...Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci...
1. Tesalonickým 5:8...opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje...
2. Timoteus 4:5...pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |