Stříkne

Hledám varianty 'stříkne' [ stříkne (12) stříklo (1) stříkl (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Leviticus 4:6...setkávání. Namočí prst v krvi a sedmkrát  stříkne před Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou krve...
Leviticus 4:17...setkávání, namočí prst v krvi a sedmkrát  stříkne před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také...
Leviticus 5:9... ale neodtrhne ji. Trochou krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve bude vymáčknut k patě...
Leviticus 6:20...jejího masa, bude svaté. Kdyby trochu její krve stříklo na roucho, vyper potřísněnou látku na svatém místě....
Leviticus 8:11... co bylo v něm, aby to posvětil. Sedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým jeho náčiním i...
Leviticus 14:7...zabitého nad pramenitou vodou. Sedmkrát tou krví stříkne na člověka očišťovaného od malomocenství a prohlásí...
Leviticus 14:16... namočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze zbytku oleje, který v dlani,...
Leviticus 14:27...do levé dlaně a pravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou oleje, který v dlani,...
Leviticus 14:51...zabitého ptáka s pramenitou vodou a sedmkrát stříkne na dům. Poté, co krví zabitého ptáka, pramenitou...
Leviticus 16:14...nezemřel. Vezme také trochu krve z toho býkastříkne prstem na východní stranu slitovnice; rovněž před...
Leviticus 16:15...s jeho krví tak, jako naložil s krví býkastříkne ji na slitovnici a před slitovnici. Tak očistí...
Leviticus 16:19...ze všech stran a trochu krve na něj sedmkrát stříkne prstem. Tak jej očistí a posvětí od nečistot synů...
Numeri 19:4...prstem nabere trochu krve a tou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkávání. Jalovice pak bude před...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |