Stěna

Hledám varianty 'stěna' [ stěny (16) stěnu (5) stěnou (2) stěno (1) stěně (1) stěnám (1) stěnách (8) stěna (2) stěn (3) ]. Nalezeny 33 verše.
Exodus 14:22...prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali -...
Exodus 14:29...prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin zachránil...
Exodus 26:23...také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou...
Exodus 30:3... Obložíš jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý...
Exodus 36:28...také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly pevně...
Exodus 37:26... Obložil jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý...
Leviticus 1:15...je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře. Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je...
Leviticus 5:9...ji. Trochou krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve bude vymáčknut k patě oltáře; je...
Leviticus 14:37...přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránu: Je-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé důlky...
Leviticus 14:39...vrátí a ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách domu, přikáže, aby napadené kameny byly vyňaty a...
1. Královská 6:5...s mřížovím. Po celém obvodu vnější chrámové stěny, která obepínala chrámovou loď a vnitřní svatyni,...
1. Královská 6:6...a horní 7 loktů. Podél obvodu vnější chrámové stěny totiž udělal stupňovité římsy, aby nosníky ochozů...
1. Královská 6:16...od zadní strany chrámu postavil od podlahy ke stěnám přepážku z cedrových desek a postavil uvnitř chrámu...
1. Královská 6:27...křídla, a tak se křídlo jednoho dotýkalo jedné stěny a křídlo druhého se dotýkalo druhé stěny, zatímco...
1. Královská 6:29...Ve vnitřní i vnější části chrámu nechal na všech stěnách kolem dokola vyřezat rytiny cherubů, palem a...
1. Letopisů 29:4... 7 000 talentů přetaveného stříbra na pokrytí stěn příbytků, zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a...
2. Letopisů 3:7...parvaimské zlato. Zlatem potáhl trámy, prahystěny i dveře chrámu a na stěnách vyřezal cheruby. Přes...
2. Letopisů 3:11...se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal jedné stěny místnosti; druhým pětiloktovým křídlem se dotýkal...
2. Letopisů 3:12...cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal stěny chrámu; druhým pětiloktovým křídlem se dotýkal křídla...
Jeremiáš 52:21...18 loktů a po obvodu měřil 12 loktů; byl dutýstěny měl na 4 prsty silné; na sloupu byla bronzová hlavice...
Ezechiel 8:10...jsem tedy a rozhlédl se: Kolem dokola byly po stěnách vyryty obrazy všelijaké ohavné havěti a zvěře a...
Ezechiel 40:13...vchody výklenků pak změřil strop: od zadní stěny jednoho výklenku po zadní stěnu druhého byla ta brána...
Ezechiel 41:5...je nejsvětější svatyně," řekl mi. Poté změřil stěnu chrámu: byla 6 loktů silná. Celý chrám kolem dokola...
Ezechiel 41:6...patrech nad sebou, vždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly kolem dokola výstupky pro nosníky komor,...
Ezechiel 41:9... Byla vysoká celou tyč neboli 6 loktů. Vnější stěna postranních komor byla 5 loktů silná. Otevřené...
Ezechiel 41:12...dlouhá, 90 loktů široká a ze všech stran měla stěnu 5 loktů silnou. Poté změřil celý chrám: byl 100 loktů...
Ezechiel 41:13...prostranství včetně oné mohutné stavby a jejích stěn bylo také 100 loktů dlouhé. Právě tak i šířka...
Ezechiel 41:17... po vchod do vnitřní svatyně. Kolem dokola po stěnách vnitřní i vnější části chrámu byli v pravidelných...
Ezechiel 41:20...celého chrámu. Řezby cherubů a palem pokrývaly stěny chrámu od podlahy nad vchod. Chrámová loď měla...
Ezechiel 41:22...2 lokty dlouhý. Jeho zpevněné rohy, podstavecstěny byly ze dřeva. "To je stůl stojící před Hospodinem,"...
Ezechiel 41:25...byly rytiny cherubů a palem, takové jako na stěnách. Na vnějším průčelí předsíně byla dřevěná římsa. Na...
Ezechiel 41:26...průčelí předsíně byla dřevěná římsa. Na bočních stěnách předsíně byla zužující se okna s palmami po jedné i...
Skutky 23:3...mu odpověděl: "Tebe bude bít Bůh, ty zbílená stěno! Sedíš tu, abys soudil podle Zákona, a proti...

Slova obsahující stěna: pomstěna (2) stěna (2) zástěnami (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |