Stěn

Hledám varianty 'stěn' [ stěny (16) stěnu (5) stěnou (2) stěno (1) stěně (1) stěnám (1) stěnách (8) stěna (2) stěn (3) ]. Nalezeny 33 verše.
Exodus 14:22...prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali -...
Exodus 14:29...prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin zachránil...
Exodus 26:23...také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou...
Exodus 30:3... Obložíš jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý...
Exodus 36:28...také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly pevně...
Exodus 37:26... Obložil jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý...
Leviticus 1:15...je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře. Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je...
Leviticus 5:9...ji. Trochou krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve bude vymáčknut k patě oltáře; je...
Leviticus 14:37...přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránu: Je-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé důlky...
Leviticus 14:39...vrátí a ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách domu, přikáže, aby napadené kameny byly vyňaty a...
1. Královská 6:5...s mřížovím. Po celém obvodu vnější chrámové stěny, která obepínala chrámovou loď a vnitřní svatyni,...
1. Královská 6:6...a horní 7 loktů. Podél obvodu vnější chrámové stěny totiž udělal stupňovité římsy, aby nosníky ochozů...
1. Královská 6:16...od zadní strany chrámu postavil od podlahy ke stěnám přepážku z cedrových desek a postavil uvnitř chrámu...
1. Královská 6:27...křídla, a tak se křídlo jednoho dotýkalo jedné stěny a křídlo druhého se dotýkalo druhé stěny, zatímco...
1. Královská 6:29...Ve vnitřní i vnější části chrámu nechal na všech stěnách kolem dokola vyřezat rytiny cherubů, palem a...
1. Letopisů 29:4... 7 000 talentů přetaveného stříbra na pokrytí stěn příbytků, zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a...
2. Letopisů 3:7...parvaimské zlato. Zlatem potáhl trámy, prahystěny i dveře chrámu a na stěnách vyřezal cheruby. Přes...
2. Letopisů 3:11...se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal jedné stěny místnosti; druhým pětiloktovým křídlem se dotýkal...
2. Letopisů 3:12...cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal stěny chrámu; druhým pětiloktovým křídlem se dotýkal křídla...
Jeremiáš 52:21...18 loktů a po obvodu měřil 12 loktů; byl dutýstěny měl na 4 prsty silné; na sloupu byla bronzová hlavice...
Ezechiel 8:10...jsem tedy a rozhlédl se: Kolem dokola byly po stěnách vyryty obrazy všelijaké ohavné havěti a zvěře a...
Ezechiel 40:13...vchody výklenků pak změřil strop: od zadní stěny jednoho výklenku po zadní stěnu druhého byla ta brána...
Ezechiel 41:5...je nejsvětější svatyně," řekl mi. Poté změřil stěnu chrámu: byla 6 loktů silná. Celý chrám kolem dokola...
Ezechiel 41:6...patrech nad sebou, vždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly kolem dokola výstupky pro nosníky komor,...
Ezechiel 41:9... Byla vysoká celou tyč neboli 6 loktů. Vnější stěna postranních komor byla 5 loktů silná. Otevřené...
Ezechiel 41:12...dlouhá, 90 loktů široká a ze všech stran měla stěnu 5 loktů silnou. Poté změřil celý chrám: byl 100 loktů...
Ezechiel 41:13...prostranství včetně oné mohutné stavby a jejích stěn bylo také 100 loktů dlouhé. Právě tak i šířka...
Ezechiel 41:17... po vchod do vnitřní svatyně. Kolem dokola po stěnách vnitřní i vnější části chrámu byli v pravidelných...
Ezechiel 41:20...celého chrámu. Řezby cherubů a palem pokrývaly stěny chrámu od podlahy nad vchod. Chrámová loď měla...
Ezechiel 41:22...2 lokty dlouhý. Jeho zpevněné rohy, podstavecstěny byly ze dřeva. "To je stůl stojící před Hospodinem,"...
Ezechiel 41:25...byly rytiny cherubů a palem, takové jako na stěnách. Na vnějším průčelí předsíně byla dřevěná římsa. Na...
Ezechiel 41:26...průčelí předsíně byla dřevěná římsa. Na bočních stěnách předsíně byla zužující se okna s palmami po jedné i...
Skutky 23:3...mu odpověděl: "Tebe bude bít Bůh, ty zbílená stěno! Sedíš tu, abys soudil podle Zákona, a proti...

Slova obsahující stěn: chřestění (1) mstěn (2) nástěnné (1) pomstěn (2) pomstěna (2) rozmístěni (1) stěn (3) stěna (2) stěnách (8) stěnám (1) stěně (1) stěno (1) stěnou (2) stěnu (5) stěny (16) štěstěně (1) ukořistěné (1) ukořistěném (1) ukořistěný (1) ukořistěných (1) umístění (1) umístěnou (1) zástěn (4) zástěnami (2) zástěnu (1) zástěny (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |