Stěhuje

Hledám varianty 'stěhuje' [ stěhují (1) stěhuje (1) stěhovat (3) stěhoval (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Soudců 5:17...omluvy. Gileád vězel v Zajordání a Dan - proč stěhoval se k lodím? Ašer si zůstal na pobřeží, u svých...
1. Samuel 5:10...do Ekronu, dali se Ekroňané do křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým...
2. Samuel 7:6... dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu...
2. Samuel 7:7...ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem...
1. Letopisů 17:6...stanoviště na druhé. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem...
Přísloví 21:9...je klikatá, povaha čistých je upřímná. Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou...
Přísloví 25:24...liják, tajné řeči pak zlobné pohledy. Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou...
Izaiáš 38:12... je strženo obydlí, jako stan kočovníků stěhuje se pryč; jako tkadlec jsem svůj život zavinul, když...
Jeremiáš 8:7... rorýs i drozd dodržují čas, kdy se mají stěhovat. Můj lid ale netuší, neví, co Hospodin nařídil....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |